Informace o záruce

Polk Audio produkuje vysoce kvalitní produkty, avšak pokud se ukáže, že výrobek Polk Audio vykazuje závadu, obraťte se na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Společnost Polk Audio vydává záruku výrobce na dobu 2 let pro elektronické výrobky a 5 let pro pasivní reproduktory prostřednictvím autorizovaného prodejce. Váš prodejce odpovídá za splnění záruky a je také vaším kontaktním místem.

Během této záruční doby jste vyloučeni z nákladů na opravu vašeho produktu Polk Audio. Jakékoliv další nároky s výjimkou nákladů na opravu jsou vyloučeny. Pokud se však stane zřejmé, že výrobek byl poškozen v důsledku nesprávného použití, nepříznivého vnějšího vlivu nebo v důsledku neoprávněné úpravy (jak v souvislosti s hardwarem, tak i softwarem), náklady na opravu se nevztahují zárukou výrobce.

Záruční doba začíná dnem prodeje produktu konečnému uživateli. Potvrzení o koupi musí být předloženo jako důkaz a předáno prodejci. Přednostně byste měli svůj vadný výrobek doručit prodejci v originálním ochranném obalu.

Abyste si byli jisti zárukou Polk Audio, doporučujeme, abyste před zakoupením konzultovali s našim autorizovaným prodejcem Polk Audio. Neoprávnění prodejci jsou zo záruky Polk Audio vyloučeni.

U výrobků s vadou, u kterých uplynula záruka Polk Audio, doporučujeme vám kontaktovat přímo prodejce nebo některého z našich autorizovaných servisních partnerů.